SUSUNAN PENGURUS AL-MUBAROK 2013-2014

Pelindung

KH. M. Sya’roni Ahmadi

Penasehat

H. Nur Halim Ma’ruf

Penanggungjawab

H. M. Sugiarto

Pembimbing

H. Ashfal Maula, S.Pd.I

M. Shofiyuddin, S.Pd

H. Abdullah Rosyad, S.Ag

Ketua

Alim Purnomo

Sekretaris

M Ishlachul Umam

Bendahara

M Rojin