100 khataman, Ngalap Berkah KHR. Asnawi

Selepas maghrib, kawasan menara dipadati alumni Qudsiyyah yang akan melaksanakan 100 khataman dan...

Baca lebih lajut