SUSUNAN PENGURUS

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM QUDSIYYAH (YAPIQ) MENARA KUDUS

PEMBINA

1. K.H. Muhammad Sya’roni Ahmadi (Ketua merangkap Nadlir)

2. K.H. Muhammad Ma’ruf Irsyad (Anggota)

3. Prof. Drs. H. Abdurrahman Mas’ud, MA, Ph.D (Anggota)

PENGURUS HARIAN

1. Drs. H. Em Nadjib Hassan (Ketua Umum)

2. DR. H. Muhammad Ihsan, M.Ag. (Wakil Ketua)

3. Drs. Zainuri, M.Si (Wakil Ketua)

4. H. M. Yusrul Hana, S.Ag (Sekretaris Umum)

5. DR. Abdul Jalil, M.E.I. (Wakil Sekretaris)

6. H. Mahmud (Bendahara I)

7. H. Muhammad Sugiarto (Bendahara II)

PENGAWAS

1. KH. Mahfudh Shiddiq (Ketua)

2. H. Mahfudh Noor (Anggota)

3. H. Wahyul Huda, B.A. (Anggota)

 

STRUKTUR 

MADRASAH IBTIDAIYYAH (MI) QUDSIYYAH KUDUS

PERIODE 2013-2017

Kepala

Muhammad Aftoni, S.Pd.I

Wakil Kepala

M. Jalal Mahalli

Kepala Urusan Kurikulum

Mahya Najid, S.Ag

Kepala Urusan Humas

H. Abdul Rosyad

Kepala Urusan Kesiswaan

Zulfa Kamal

Kepala Urusan Sarana Prasarana

Fathul Hidayat

 

STRUKTUR

MADRASAH TSANAWIYYAH (MTs) QUDSIYYAH KUDUS

PERIODE 2013-2017

Kepala

Himmatul Fuad,  M.S.I

Wakil Kepala

Nurul Adlha, S.Pd.I

Kepala Urusan Kurikulum

Taufiq Aulia Rahman, M. H.I

Kepala Urusan Humas

Ali Abbas

Kepala Urusan Kesiswaan

In’amur Rofiq

Kepala Urusan Sarana Prasarana

Khaliq Wahyudi

 

STRUKTUR

MADRASAH ALIYAH (MA) QUDSIYYAH KUDUS

PERIODE 2013-2017

Kepala

Fakhruddin, M.Pd.I

Waka Kurikulum

Ali Yahya, M.Pd

Waka Humas

Hilal Haidar

Waka Kesiswaan

Hanafi

Waka Sarana Prasarana

Tubagus Mansur, S.Ag

 

STRUKTUR

MA’HAD QUDSIYYAH KUDUS

PERIODE 2013-2017

Mudir

KH. Fathur Rahman

Naib Mudir

H. M. Yusrul Hana, S.Ag

Katib

Taufiq Aulia Rahman, M.H.I

Wakil katib

Aunur Rahman

Bendahara

Muhammad Syukron

Bagian Humas dan Kesantrian

Aries Uriyanto

Bagian Sarana Prasarana

Noor Kholis, S.Ag

Bagian Ketatausahaan

Muhammad Kharis, S.ud